Proiect Beneficiar
SMARTGUARD - Reţele de sisteme de monitorizare „anti-eroare” înglobate pentru procese de fabricaţie flexibile de mare complexitate PNCDDI II INCDMTM S.A.
SEFOIB - Sistem enzimatic si colorimetric integrat pentru obtinerea biodieselului cu conducere automata sigura in conditii de hazard PNCDDI II
BIOTEHNOL
SICCOR - Sistem informatic bazat pe achizitie date si metode avansate de decizie in timp real pentru comanda si controlul unui costum ortetic robotizat pentru asistarea persoanelor cu disabilitati locomotorii Program CEEX
ICTCM S.A.
SCEN - Sistem mecatronic de calibrare echipamente nanotehnologice Program CEEX
INC@MF S.A.
CONTMENT - Reţea pilot de cercetare – experimentare a unui nou proces de producţie bazat pe predicţia defecteor on-line pentru mentenanţa integrată şi fiabilitate, aplicabile unei instalaţii de detritiere Program CEEX
ICSI Rm Vâlcea
REOFIN - Procedeu şi sistem tehnologic pentru nanofinisarea suprafeţelor/ complexe prin curgere abrazivă folosind medii de lucru reopectice Program CEEX
ICTCM S.A.
SIMVAR - Cercetări privind dezvoltarea sistemelor complexe pentru măsurarea şi prelucrarea informatizată a două variabile ale unui proces tehnologic, vizând optimizări ale aplicaţiilor industriale Program CEEX
INCDMF S.A.
IMPAERO - Utilizarea tehnicilor LIDAR si a teledetectiei satelitare in studiul IMPactului AEROsolului atmosferic asupra variabilitatii climatice regionale Program CEEX
Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Fizică
CEEXINF - Cercetări privind realizarea unui instrument informatic integrat pentru modelarea şi simularea comportării la uzură şi a durabilităţii lubrifianţilor Program CEEX
ICTCM S.A.
CALORCRO - Formarea unei reţele integrate de cercetare în domeniul metodelor, analizelor şi echipamentelor pentru determinarea pattern-urilor consumului caloric şi pattern-urilor de dinamică în timpul mersului la subiecţi cu boli cronice Program INFOSOC
INCDMF S.A.
Vezi mai multe proiecte
 

Gamification      w2l2w   eGuide Apps   nireas_an