NET TRAINERS
 

Descriere:

Este un curs online EUROPEAN pentru dobândirea competenţelor de:

  • îndrumător online;
  • creator de cursuri online;
  • manager de cursuri online.


Cursul aplică exclusiv conceptul modern de învăţare „learning-by-doing” şi nu presupune memorarea de informaţii teoretice.

Cursul este de recalificare.
  

Durata: 160ore in totalitate online (la distanta).
  
Cuprinsul cursului:

Cursul este împărţit în cinci module. Fiecare modul conţine o serie de secţiuni.
 

Modulul 1: Primii paşi

Este un modul introductiv pe parcursul căruia studenţii se cunosc între ei şi îşi cunosc îndrumătorii. Stabilesc contractul de învăţământ şi se familiarizează cu mediul de studiu.
 

Modulul 2: Concepte şi provocări 

Modulul se concentrează asupra aspectelor sociale, economice şi culturale ale învăţământului online în Europa, dar şi asupra paradigmelor pedagogice implicate de învăţământul la distanţă şi online. Include şi elaborarea structurii unui program de învăţământ online.

Modulul se ocupă cu abilităţile de îndrumare sub toate aspectele. Acestea includ definirea unui parcurs de studiu, înregistrarea progreselor studentului, organizarea activităţilor desfăşurate în comun, utilizarea a diferite mijloace de comunicare, menţinerea motivaţiei, îndrumarea studenţilor cu nevoi speciale, rezolvarea problemelor de învăţare şi evaluarea activităţilor.
 

Modulul 3 poate fi efectuat în sistemul Europath, respectiv într-o limbă străină, cu plata taxei cerută de organizaţia care ţine cursul în limba respectivă.
 

Modulul 4: Crearea de material didactic 

Modulul are ca scop dezvoltarea de abilităţi pentru proiectarea de medii de învăţare, pentru crearea de materiale didactice şi pentru comunicarea eficientă cu tehnicienii ce implementează cursul. Modulul se ocupă şi cu aspectele de accesibilitate.
 

Modulul 5: Dezvoltarea unui proiect

Modulul pregăteşte participanţii pentru implementarea proiectelor lor de învăţământ online. Ia în considerare necesităţile tehnice, financiare, comerciale şi de resurse umane. De asemenea, contribuie la dezvoltarea abilităţilor de management ale unui proiect.
 

Website:

http://www.nettrainers.org/

 

Gamification      w2l2w   eGuide Apps   nireas_an