There are no translations available.

Proiectarea și managementul proiectelor europene


Descriere:

Cursul este conceput pentru a pregătii specialişti care să dobândească următoarele competenţe: 

  • Identificarea posibilităţilor de finanţare prin Proiecte Europene si in special prin Fondurile Structurale plecând de la înţelegerea modului de organizare şi funcţionare a sistemului European şi Naţional de acordare al finanţărilor nerambursabile. Identificarea şi alegerea tipului de proiect funcţie de criterii reale, obiective ale promotorului de proiect
  • Elaborarea propunerilor de proiect plecând de la modul în care sunt evaluate propunerile de proiect de către evaluatori. Autoevaluarea propunerilor de proiect înainte de a fi supuse spre evaluare
  • Proiectarea proiectelor – elaborarea propunerii de proiect ( grupuri ţinta, justificarea proiectului-analiza SWOT, analiză stakeholders, Matricea Cadru Logic, obiective, obiective transversale, rezultate, activități, indicatori, analiza risc, impact, sustenabilitate, diseminare-marketing, calitatea proiectului, planul de activitate, grafic Gantt, stabilirea costurilor şi elaborarea bugetului, studiul de fezabilitate, alte documente) 
  • Managementul proiectului - managementul echipei de proiect, managementul activităţilor, managementul financiar, elaborarea documentaţiei necesare managementului proiectului, managementul timpului, comunicare, raportare, monitorizare si control

 

Cursul este de perfecționare.


Durata: 30 ore în prezență.


Cuprinsul cursului:

1. Politica europeană şi programele europene

2. Elaborarea propunerilor de proiect

3. Politica europeană de dezvoltare regională

4. Implementarea şi managementul fondurilor structurale în România 2007-2013

5. Programe centralizate – proiectele europene comune 2007-2013


Website:

http://www.ctanm.pub.ro/ 

 

e-ROBOTICS   Future-proof Your Career   Gamification      w2l2w   eGuide Apps   nireas_an